Uzupełnij dane do umowy

1. Dane kontaktowe

Brak imienia i nazwiska
Błędny adres email
Błędny numer telefonu
Status rejestracji firmy:*

Rejestrując się potwierdzasz znajomość i akceptujesz regulamin

Administratorem danych jest Gold Place Polska sp. z o.o. Więcej o celach i podstawach przetwarzania.

2. Wybór pakietu

3. Dane firmy

4. Reprezentacja firmy

Dane osób uprawnionych do reprezentacji firmy

Podaj dane osób uprawnionych do reprezentacji firmy zgodnie z informacją w rejestrze (CEiDG, KRS lub właściwym rejestrze w kraju, którym zarejestrowana jest firma). Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu musimy zweryfikować tożsamość osób zawierających umowę. Możesz to zrobić szybkim przelewem bankowym na 1 zł używając linka poniżej lub poprzez wideoweryfikację. Pamiętaj - dane osoby w rejestrze przedsiębiorstw i dane podane niżej w formularzu muszą być zgodne z Twoimi danymi w banku albo na dokumencie użytym podczas wideoweryfikacji tzn. że osoba uprawniona do reprezentacji powinna zrobić przelew weryfikacyjny na 1 zł ze swojego prywatnego, nie firmowego konta bankowego (w przypadku weryfikacji za pomocą przelewu).

Załączone dokumenty:

+ Załącz dokumenty potwierdzające sposób i prawo do reprezentacji firmy
Reprezentant 1
Brak imienia i nazwiska reprezentanta
Błędny adres e-mail
Brak numeru telefonu
Braku numeru dokumentu
Brak numeru pesel

5. Beneficjenci rzeczywiści

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu musimy zweryfikować dane beneficjentów rzeczywistych naszych klientów (firm, z którymi zawieramy umowę).

Kim są beneficjenci rzeczywiści?

Beneficjentami rzeczywistymi są osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad firmą (niezależnie czy ta kontrola wynika ze statusu wspólnika / właściciela firmy czy z formalnych lub nieformalnych uzgodnień pomiędzy wspólnikami lub osobami trzecimi).

W przypadku klienta będącego osobą prawną (np. spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka komandytowa itd.) beneficjentem rzeczywistym jest osoba posiadająca min. 25% głosów w organach firmy, również na podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu. Dotyczy to również uprawnień pośrednich poprzez kontrolę nad osobami prawnymi (np. spółką matką) posiadającymi min. 25% głosów w organach firmy. Jeśli nie ma osób spełniających powyższe kryteria lub nie można ich ustalić, beneficjentami rzeczywistymi są osoby sprawujące najwyższe stanowiska w firmie.

Dlaczego zbieramy dane o beneficjentach rzeczywistych i co z nimi robimy?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu nakłada na nas obowiązek, pod groźbą wysokich kar m.in. weryfikowania z listami sankcyjnymi czy nasi klienci nie są powiązani z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu. Podobne procedury obowiązują m.in. wszystkie instytucje finansowe (banki, firmy ubezpieczeniowe, kantory itd.), biura rachunkowe, biura wirtualne itd.

Oświadczam że posiadam następujących beneficjentów rzeczywistych:

6. Umowa

7. Podsumowanie

8. Płatność

9. Potwierdzenie

Twój wniosek został wysłany!
Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin w dni robocze. Na Twój adres mailowy zostanie przesłane potwierdzenie oraz umowa podpisana z naszej strony.